بازدید فرماندار شهرستان خوی از بیمارستان آیت الله خوئی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، امام جمعه، فرماندارشهرستان خوی، نماینده مردم در مجلس از روند آماده سازی بیمارستان آیت الله خوئی جهت افتتاح در روزهای آینده بازدید نمودند.