بازدید حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی از روستاهای کفچرین و بیانلو بخش قطور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی از روستاهای کفچرین و بیانلو بخش قطور جهت رسیدگی به رانش زمین در این روستاها بازدید نمود.