بازدید والی استان وان ترکیه از آثار تاریخی و گردشگری شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی به همراه والی استان وان و هیأت همراه از آثار تاریخی و گردشگری شهرستان خوی از جمله دروازه سنگی، بازار تاریخی، کاروانسرای خان، مساجد حاجی بابا و مطلب خان، مزار شمس تبریزی و ساختمان قدیم فرمانداری و شورای شهر بازدید نمودند.