بازدید تیموری سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی از روند بازسازی روستاهای زلزله زده بخش قطور

به گزارش ورابط عمومی فرمانداری خوی،  تیموری سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی از روند بازسازی روستاهای زلزله زده بخش قطور بازدید نمود.