نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در جایگاه های سوخت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، به منظور ارائه خدمات مناسب و به موقع به مردم و راستای قطع زنجیره بیماری کرونا اکیپ های بازرسی ستاد مبارزه با کرونا از جایگاه سوخت این شهرستان بازدید نمودند .

در این بازدید پروتکل های بهداشتی  شامل ضدعفونی تجهیزات در جایگاه‌های سوخت، ‌استفاده از ماسک و دستکش توسط کارکنان و ارائه دستکش به مشتریان بررسی و موارد نقص به کارفرمایان مربوطه اعلام گردید.

پمپ‌بنزین‌ها به دلیل تردد زیاد افراد و مراجعات مکرر یکی از مراکز انتقال و گسترش زنجیره کرونا به شمار می‌آیند که توصیه میشود  شهروندان محترم از سوختگیری خودداری و اینکار توسط اپرواتور انجام پذیرد.