برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای حفاظت از منابع آب به ریاست فرماندار ویژه شهرستان خوی و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

حسین عباسی فرماندار ویزه شهرستان خوی در جلسه از تزریق 24میلیون متر مکعب آب به سفره های زیرزمینی خبر داد و افزود: تغذیه مصنوعی دشت خوی با هدف  جلوگیری از پدیده نشست زمین و استفاده از پتانسیل مخزن زیرزمینی جهت ذخیره آب مازاد در فصل غیر زراعی انجام و 24میلیون متر مکعب آب به سفره های زیرزمینی تزریق شد.

وی در ادامه بر حظ حریم و بستر رودخانه های تاکید نمود و افزود:ضروری است  دستگاه‌های مسئول با ساخت ‌وسازهای غیرمجاز در حریم روخانه‌ها و گسل‌ها برخورد نمایند.

فرماندار و رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خوی با اشاره به پیش رو بودن فصل بارش بر لایروبی نقاط حادثه خیز در مسیل رودخانه برای پیشگیری از خطر سیل تاکید نمود.