بازخوانی اطلاعیه شماره ۶ ستاد انتخابات کشور

مرور روش های الکترونیک ثبت نام داوطلبین انتخابات شوراهای شهر

 تشریح زمان، مدارک و جزئیات ثبت نام

متن کامل اطلاعیه :

https://moi.ir/انتخابات/اخبار/149694