اطلاعیه

از تاریخ ۱۱ بهمن ماه وضعیت شهرهای نقده، اشنویه،شاهین دژ، تکاب، بوکان، ماکو، چالدران، چایپاره، شوط،پیرانشهر، خوی و پلدشت #آبی و شهرهای ارومیه، میاندوآب، مهاباد، سردشت و سلماس بصورت #زرد خواهد بود.

 لذا ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم عزیز در رعایت دستورالعمل های بهداشتی و اجرای محدودیت های هوشمند، فرمانداران و مدیران دستگاه های مرتبط نسبت به اجرای محدودیت های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا از جمله دورکاری ادارات، تردد خودروها و ... متناسب با وضعیت شهرها، اقدام نمایند.

کمیته امنیتی،اجتماعی و انتظامی ستاد مقابله با کرونا در آذربایجان غربی