بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از محل برگزاری هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور و نظارت بر نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی ضمن بازدید از محل برگزاری هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور  بر نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی نظارت نمود.