بازدید کارشناس نهاد ریاست جمهوری از پروژه نیمه تمام ورزشگاه 5 هزار نفری خوی

بازدید کارشناس نهاد ریاست جمهوری از پروژه نیمه تمام ورزشگاه 5 هزار نفری خوی
کارشناس نهاد ریاست جمهوری به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خوی از پروژه نیمه تمام ورزشگاه 5 هزار نفری بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فرمانداری ویژه شهرستان خوی؛ مهندس میرهاشمی کارشناس نهاد ریاست جمهوری  به همراه معاون هماهنگی امور‌ عمرانی فرمانداری شهرستان خوی از پروژه نیمه تمام ورزشگاه 5 هزار نفری شهرستان خوی بازدید و مسایل و مشکلات این پروژه را بررسی کردند.