برنامه ملاقات مردمی مدیران کل استانی در شهرستان خوی