بازدید فرماندار شهرستان خوی از مدارس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از دبیرستان دخترانه حوا و  دبستان دخترانه  رهنمون بازدید نمود.

فرماندار شهرستان خوی در این بازدید بر لزوم  فاصله گذاری اجتماعی و همچنین رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس تاکید نمود.