بازدید حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از آموزش و پرورش و دیدار و گفتگو با رئیس و کارکنان این اداره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی ضمن بازدید از آموزش و پرورش با رئیس و کارکنان این اداره دیدار و گفتگو نمود.