معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی: سازمان های مردم نهاد در مواقع بروز حوداث غیر مترقبه نقش مهمی را در راستای مدیریت بحران می توانند ایفا نمایند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، تیموری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی در نشست با سازمان های مردم نهاد ضمن ابراز تاسف از جان باختن مردم در حادثه سیل اخیر به کمک های مردمی اشاره کرد و افزود: مردم همچون گذشته بدون توجه به برخی شایعه سازی ها مبنی بر دلسرد کردن مردم برای کمک رسانی  آماده کمک رسانی به مردم سیل زده می باشند.

وی در ادامه به نقش سازمان های مردم نهاد در مواقع بروز حوداث غیر مترقبه اشاره کرد و افزود: سازمان های مردم نهاد در مواقع بروز حوداث غیر مترقبه نقش مهمی را در راستای مدیریت بحران می توانند ایفا نمایند.

تیموری از تشکیل کارگروه تخصصی سازمان های مردم نهاد خبر داد و افزود: یکی از اهداف تشکیل این کارگروه هدایت، حمایت و ارتقای ظرفیت تشکل های مردم نهاد داخلی و خارجی به منظور بهره برداری از توانمندی آنها در راستای مراحل مختلف مدیریت مخاطرات طبیعی کشور می باشد.