بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خوی و معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از مناطق زلزله زده بخش قطور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، تیموری سرپرست معاونت استانداری و  فرمانداری ویژه شهرستان خوی و عزیز الله مهدیان معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از روند بازسازی مناطق زلزله زده بخش قطور بازدید نمودند.

تیموری سرپرست فرمانداری خوی در نشستی که برای رفع مسائل و مشکلات روند بازسازی واحدهای مسکونی با حضور عزیز الله مهدیان معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد بر اتمام عملیات بازسازی تا قبل از شروع فصل سرما تاکید نمود.