بررسی مسائل و مشکلات بیمارستان امیرالمونین تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، نماینده مردم در مجلس و رئیس هلدینگ میلاد سلامت تامین اجتماعی مسائل و مشکلات بیمارستان امیرالمونین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان خوی در این جلسه بر بهره گیری از ظرفیت بیمارستان امیرالمونین تاکید نمود و افزود: با توجه به تجهیزات مناسب موجود در این بیمارستان انتظار میرود تا خدمات بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.

نماینده مردم در مجلس نیز با اشاره به مدیریت بیمارستان امیرالمونین توسط هلدینگ میلاد سلامت تامین اجتماعی خواستار واگذاری مدیریت این بیمارستان به معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی شد.