ولادت با سعادت امام موسی کاظم (ع) خجسته باد

ولادت با سعادت امام موسی کاظم (ع) خجسته باد