دیدار رئیس و کارکنان اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با فرماندار شهرستان خوی بمناسبت روز جهانی موزه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، رئیس و کارکنان اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بمناسبت روز جهانی موزه  با فرماندار شهرستان خوی دیدار و گفتگو نمودند.
در ابتدای این دیدار میرزائی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گزارشی از عملکرد این اداره برای معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی ارائه نمود.

سید محمد عابدی نیز در این دیدار ضمن تبریک روز جهانی موزه؛ موزه را نشانه تاریخ و فرهنگ گذشتگان در هر جامعه دانست و بر معرفی و شناساندن آن به نسل امروز تاکید نمود.