بازدید فرماندار شهرستان خوی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی از کارخانه استحصال طلا در ناحیه صنعتی ایواوغلی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی از کارخانه استحصال  طلا در ناحیه صنعتی ایواوغلی بازدید نمود.