اجرای طرح توزیع الکترونیک گاز مایع

همشهریان عزیز برای دریافت سوخت گاز مایع نسبت به ثبت مشخصات و احراز هویت در سامانه سدف اقدام نمایند.