شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا و ایام فاطمیه را بر همه شیعیان تسلیت عرض می نماییم.

شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا و ایام فاطمیه را بر همه شیعیان تسلیت عرض می نماییم.