برگزاری جلسه شورای هماهنگی، پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای هماهنگی، پیشگیری و مبارزه با کرونا با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

فرماندار ویژه شهرستان خوی در این جلسه بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای جلوگیری از افزایش آمار بستری ها و عبور از پیک پنجم کرونا تاکید نمود.