دیدار فرماندار ویژه شهرستان خوی با هیئت های ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، با هیئت های ورزشی دیدار و گفتگو نمود.