کنترل و غربالگری مسافران ورودی به کشور بمنظور جلوگیری از ورود ویروس کرونا در مرز رازی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی از  عملکرد اکیپ های کنترل و غربالگری مستقر در پایانه مرز رازی بازدید نمود.