برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خوی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارخوی و اعضای این شورا برگزار شد.
تیموری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارخوی در این جلسه ریشه بیشتر جرائم در کشور را مواد مخدر دانست و افزود: برای اینکه امنیت در جامعه در همه ی زمینه ها تامین شود باید با تمام توان با مواد مخدر مبارزه شود.
وی در ادامه برنامه ی مافیا و قاچاق چیان مواد مخدر را افزایش عرضه در جامعه عنوان کرد و افزود: مافیا و قاچاقچیان مواد مخدر برای افزایش تقاضای مواد مخدر درصدد درگیر کردن تمام اقشار جامعه با این ماده خانمان سوز می باشند ولی با تلاش عوامل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به هدف خود نخواهند رسید.