برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات زیرساختی شهرستان خوی به ریاست محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مسائل و مشکلات زیرساختی شهرستان خوی به ریاست محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور معاون عمرانی استاندار، فرماندار، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد مسائلی چون قطور، رازی، آسفالت راههای روستایی و آب شهرستان خوی مورد بررسی قرار گرفت.