بازدید فرماندار شهرستان خوی از روستاهای زلزله زده بخش قطور

بازدید فرماندار شهرستان خوی از روستاهای زلزله زده بخش قطور