سر زدن به بزرگترها در شب یلدا میتواند آنها را در معرض ابتلا به بیماری کرونا قرار دهد.

سر زدن به بزرگترها در شب یلدا میتواند آنها را در معرض ابتلا به بیماری کرونا قرار دهد.