بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از محل ثبت نام شورای های اسلامی روستا در بخش صفائیه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی از محل ثبت نام شورای های اسلامی روستا در بخش صفائیه بازدید نمود.