رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی بخش صفائیه شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، از اراضی ملی و منابع طبیعی در روستاهای قزلجه، کاپوت، آغبلاغ علیا و شوریک رفع تصرف شد.

سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: با مشارکت اهالی منطقه در یک کار فرهنگی از اراضی ملی و منابع طبیعی در روستاهای قزلجه، کاپوت، آغبلاغ علیا و شوریک رفع تصرف شد.

وی تصریح نمود: با نظارت نهادهای مرتبط این منابع با کار کارشناسی و با برنامه ریزی دقیق جهت بهره برداری اصولی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.