سفر رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، دکتر اکبر نیکزاد امروز پنجشنبه 11 فروردین ماه 1401 وارد شهرستان خوی شد. حضور در روستاهای بخش های مرکزی و فیرورق و بازدید از مناطق زلزله زده بخش قطور از جمله برنامه های رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در شهرستان خوی خواهد بود.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، دکتر اکبر نیکزاد امروز پنجشنبه 11 فروردین ماه 1401 وارد شهرستان خوی شد. حضور در روستاهای بخش های مرکزی و فیرورق و بازدید از مناطق زلزله زده بخش قطور از جمله برنامه های رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در شهرستان خوی خواهد بود.