بازدید امام جمعه و فرماندار ویژه شهرستان خوی از مسجد منطقه کوی صفا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، امام جمعه و فرماندار ویژه شهرستان خوی از مسجد منطقه کوی صفا جهت رفع مسائل و مشکلات تکمیل آن بازدید نمودند.