دیدار فرماندارشهرستان خوی با رئیس دادگستری و دادستان بمناسبت هفته قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندارشهرستان خوی بمناسبت هفته قوه قضائیه با حضور در حوزه قضائیه با رئیس دادگستری و دادستان دیدار و گفتگو نمود.