بازدید سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان خوی از محورهای روستایی دهستان الند بخش صفائیه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان خوی، نماینده مردم در مجلس و مدیران ارشد استانی از محورهای روستایی دهستان الند بخش صفائیه بازدید نمودند.