شهادت مظلومانه هفتمین اختر تابناک ولایت و امامت، حضرت موسی بن جعفر (ع) بر رهروان حضرتش تسلیت و تعزیت باد

شهادت مظلومانه هفتمین اختر تابناک ولایت و امامت، حضرت موسی بن جعفر (ع) بر رهروان حضرتش تسلیت و تعزیت باد