برگزاری جلسه شورای ترافیک با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای ترافیک با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی و با محوریت احداث تقاطع غیر همسطح در میدان هواشناسی برگزار شد.