برگزاری جلسه شورای زکات با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، جلسه شورای زکات با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی و اعضای این شورا  برگزار شد.

در این جلسه تیموری از استقرار 200 صندوق جمع آوری زکات فطریه در سطح شهرستان خوی خبر داد و افزود: این تعداد صندوق با آرم شورای زکات در سطح شهرستان مستقر و آماده جمع آوری زکات فطریه مردم می باشند.