بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خوی از روستاهای بخش ایواوغلی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، تیموری سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی از روستاهای سیه باز و بیلوار بخش ایواوغلی بازدید و ضمن دیدار و گفتگوی صمیمی با مردم در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.