آلبوم تصویری/ بازدید فرماندار از کتابخانه عمومی 15 خرداد خوی