حضور فرماندار شهرستان خوی در واحد تولید انواع کپسول های گاز و اکسیژن جهت رسیدگی و رفع مشکل ترخیص مواد اولیه این واحد از گمرک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی ضمن حضور در واحد تولید انواع کپسول های گاز و اکسیژن بر رفع مشکل ترخیص مواد اولیه این واحد از گمرک تاکید نمود.