برگزاری جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی و اعضای این کمیسیون برگزار شد.

تیموری در این جلسه به نقش خانواده ها در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: اگر در درون خانواده حمایت روانی و اجتماعی از اعضا افزایش یابد بیشتر آسیب های اجتماعی از جمله خودکشی کم می شود.

وی در ادامه اعتقادات مذهبی را از جمله عوامل تاثیر گذار در کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود: تحقیقات و پژوهش ها نشان می دهد افرادی که دارای اعتقادات مذهبی پایینی می باشند بیشتر از سایر افراد در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند.