بازدید مستمر و شبانه فرماندار شهرستان خوی از نحوه اجرای محدودیت ها در ورودی و خروجی های این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی بصورت شبانه ضمن بازدید از نحوه اجرای محدودیت ها در ورودی و خروجی های این شهرستان در پلیس راه خوی- سلماس و سه راهی ایواغلی  از تلاش های نیروهای انتظامی و پلیس راه قدردانی نمود.