آغاز اجرای طرح ملی ناظران سلامت (تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیتها مبتنی بر شیوه محله و خانواده محور) با حضور فرماندار شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، طرح ملی ناظران سلامت (تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیتها مبتنی بر شیوه محله و خانواده محور) با حضور فرماندار شهرستان خوی آغاز شد.