در ادامه سفر وزیر کشور به آذربایجان غربی

بازدید وزیر کشور از راه آهن رازی خوی

بازدید وزیر کشور از راه آهن رازی خوی
وحیدی که برای بازدید از آخرین روند بازسازی خانه های تخریب شده در مناطق زلزله به آذربایجان غربی سفر کرده، در مسیر خود از راه آهن رازی خوی نیز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان خوی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛  وزیر کشور که در راس هیئتی از مدیران وزارت متبوع خود به آذربایجان غربی بازدید وزیر کشور از راه آهن شهرستان خویآمده به همراه استاندار و مدیران ارشد آذربایجان غربی، با هلیکوپتر به شهرستان خوی رفت.

وزیر کشور هدف خود از این سفر را بازدید را مراحل احداث و بازسازی خانه های تخریب شده از زلزله در شهرستان خوی عنوان کرده است.

در بازدید از ایستگاه رازی وزیر کشور وضعیت باری و ترانزیتی این ایستگاه را بررسی و دستور بازگشایی دوباره خط مسافربری را که از سال 98 بسته شده بود را صادر کرد.

نبود واگن مسافربری بزرگترین مشکل خط تبریز به وان است که در صورت تامین واگن این خط دوباره بازگشایی حواهد شد.

سالانه 240 هزار تن ترانزیت باری و صادرات عبوری 250 هزار تن از این ایستگاه انجام میشود که در 8 ماه گذشته 88 درصد افزایش داشته است.

بازدید از ساختمان تجاری و مسافری مرز رازی خوی و همچنین افتتاح بزرگراه خوی رازی از دیگر برنامه های سفر وزیر کشور به آذربایجان غربی است.

وزیر کشور در بازدید از ایستگاه رازی  وضعیت باری و ترانزیتی این ایستگاه را بررسی و دستور بازگشایی دوباره خط مسافربری را که از سال 98 بسته شده بود را صادر کرد.

نبود واگن مسافربری بزرگترین مشکل خط تبریز به وان است که در صورت تامین واگن این خط دوباره بازگشایی حواهد شد.

سالانه 240 هزار تن ترانزیت باری و صادرات عبوری 250 هزار تن از این ایستگاه انجام می شود که در 8 ماه گذشته 88 درصد افزایش داشته است .