موقعيت : خوي ـ جاده قطور

دره قطور يكي از دره‌هاي سرسبز و باصفاي شهرستان خوي مي‌باشد. وسعت اين دره زياد است ضمناً اهالي شهرستان در روزهاي تعطيل تابستان براي گذارندن اوقاف فراغت به اين دره مي‌آيند.