در دره مصفا و عميق قطور، كه رود قطور از آن ميگذرد، به فاصله 20كيلومتري شهر خوي و بر روي جاده ارتباطي خوي ـ قطور پلي فلزي به طول 450 متر و ارتفاع 120 متر احداث گرديده است و راه آهن ترانزيتي ايران، اروپا از روي آن ميگرد. اين پل از پلهاي زيبا و منحصر به فرد خاورميانه است و با اينكه از زمان ساخت آن بيش از 40 سال نميگذرد و از پلهاي جديدالاحداث است، ولي به سبب عظمت و شكوهش و قرار گرفتن در دره زيبا و خوش آب و هوا، قابل توجه بوده و روزانه، بخصوص در ايام تعطيلي بازديدكنندگان بسیاری را به سوي خود جلب ميكند.