برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از کرونا ویروس شهرستان خوی
فرماندار شهرستان خوی: آموزشگاه ها، باشگاههای ورزشی، غذاخوری ها و سفره خانه های سنتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می توانند فعالیت خود را آغاز نمایند و در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوباره بسته خواهد شد
  • سه شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 11:37