بازدید سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان خوی از کارخانه سیمان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، تیموری سرپرست فرمانداری شهرستان خوی از بخش های مختلف کارخانه سیمان بازدید نمود.