بازدید فرماندار شهرستان خوی از دوره آموزشی دهیاران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از محل برگزاری دوره آموزشی دهیاران بازدید نمود.