فرماندارشهرستان خوی: سیاست قطعی شهرستان در سال 98 در بخش آب احیای نهرهای سنتی می باشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، جلسه شورای حفاظت از منابع آب با حضور معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

در این جلسه سید محمد عابدی به مدیریت مصرف آب اشاره کرد و افزود: شهرستان خوی یکی از شهرستان های کم آب استان می باشد و باید مصرف آب در همه حوزه ها از جمله کشاورزی و آب آشامیدنی کاهش یابد.

فرماندار و رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خوی به احیای نهرهای سنتی اشاره کرد و افزود:  در سال جاری عملکرد شهرستان در احیای نهرهای سنتی موفقیت آمیز بوده است و این سیاست در سال 98 نیز با قاطعیت ادامه خواهد یافت.